Alkoholrådgivning

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nye retningslinier

Email Udskriv

Retningslinier for god alkoholbehandling og kvalitet er nu udkommet.

Der er delte meninger om resultetet.
Særligt vil jeg bemærke at man nu vil anbefale, overvejelser, og tanker omkring Rygestue-web
emnet. Formuleringerne er tågede idet der jo ikke følger penge med.
Det nye nu er, at Kommunerne skal godkende sig selv med hensyn til kvallitet, det blivet interesant.
Hele projektet startede med at kommunale alkohol-specialister kritiserede private tilbud og ønskede strammere regler.

Overraskelsen kom da en ansvarlig politiker stillede spørgsmålet: Gælder det ikke også de offentlige, de varetager jo 95% af 
alkoholbehandlingen.!
Nu bliver det spændende om Kommunerne kan finde fælles kvalitet i behandlingen. Eller endnu bedre: tilbyde en bedre behandling til alle landets
alkoholikere. Der er pt. meget stor forskeld på hvilken alkoholbehandling der tilbydes, kvaliteten varierer alt efter bopæl.

Vi hilser enhver godkendelse og kvalitetssikring velkommen og forudsætter selvfølgelig at det gælder alle behandlingssteder i Danmark.

Her er en kopi af tekst fra siden Hope

Retningslinjerne er udkommet

Det holdt hårdt - men nu er de her: retningslinjerne, som i følge Sundhedsstyrelsen kan sikre den gode kvalitet i alkoholbehandlingen. Vil de kunne det?

Er ikke forpligtende
Mikael Jakshøj er administrationchef i Lænke-ambulatorierne, som er den største private udbyder af ambulant alkoholbehandling herhjemme. Han siger:
- Overordnet set er det godt, at vi nu har fået retningslinjerne. Det er et skridt på vejen. Og det er godt at de både gælder for offentlige og private behandlingstilbud.
Jeg er dog bekymret over, at det ikke er forpligtende – at der ikke er tale om krav. Det kunne godt have været mere forpligtende for behandlingsstederne.

Og jeg kan forstå, at der ikke følger økonomi med. Det er naturligvis et problem for de økonomisk trængte kommuner.

Behov for politisk mod
Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen efterlyser politikere, som tør have ambitioner på alkoholområdet. Ambitionsniveauet på området er alt for lavt, mener han:
- Retningslinjerne er alene en appel til den gode vilje. Der er ingen obligatoriske krav til behandlingsstederne. Kommunerne kan selv vælge, hvor de lægger niveauet.

Han kalder desuden materialet for 'en udvandet manual' til kommunerne.

For at støtte kommunerne i godkendelsesprocessen har Sundhedsstyrelsens nedsat et ekspertpanel med fem personer med bred ekspertise inden for alkoholbehandlingsområdet. Ekspertpanelet skal yde kommunerne rådgivning i vurderingen af godkendelsesansøgningerne fra alkoholbehandlingsstederne.
Panelet kan kontaktes fra 1. januar 2011. Navne, adresser og telefonnumre vil fra den 3. januar fremgå af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Første runde af godkendelse af
alkoholbehandlingsstederne skal være gennemført inden 1.juli 2011 og godkendelsesordningen vil blive evalueret i 2013 for at vurdere om ordningen har haft den ønskede effekt på kvaliteten i alkoholbehandlingen.

Se retningslinjerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

 

alkoholbehandling4